Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Donosimo pregled natječaja koji, s obzirom na dosadašnju dinamiku javne objave natječaja u odnosu na javno savjetovanje možemo očekivati početkom ljeta.

Sadržaj Uputa za prijavitelje možete pronaći na e-Savjetovanju, na linku https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765.

Niže predstavljamo ključna pravila o načinu podnošenja i kriterijima odabira projektnih prijedloga, kriterijima prihvatljivosti prijavitelja i iznosima potpore.

Svrha Poziva:

 1. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom.
 2. Razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga koji će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju manje od 25 % udjela javnog vlasništva.
 • moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) te se baviti razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturno umjetničke vrijednosti
 • prihvatljive djelatnosti prema NKD-u: arhitektura, dizajn, elektronički mediji, film, fotografija, glazba i izvedbene umjetnosti, izdavaštvo, muzeji, knjižnice i baština, videoigre, umjetnost, te umjetnički i tradicijski obrti

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

– trgovačka društva obrti

– ustanove u kulturi

– umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

– fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice

– obrti

– umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu (OBVEZNA AKTIVNOST u Grupi A)
  • Savjetodavne usluge povezane s unapređenjem postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
  • Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika
  • Usavršavanje djelatnika koje mora biti povezano s provedbom obavezne aktivnosti u projektu
  • Sudjelovanje na sajmovima koje mora biti povezano s provedbom obavezne aktivnosti u projektu
  • Aktivnosti povezane s provedbom projekta

Za Grupu B prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi digitalnoj tranziciji poslovnog subjekta i uključivati intenzivno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Iznos potpore:

Grupa A – 39.816,84 € – 995.421,06 €

Grupa B – 13.272,28 € – 200.000,00 €

Intenzitet potpore

Grupa A:

 • Regionalne potpore za ulaganje:
Regionalne potpore za ulaganjeMaksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %
Mikro i malaSrednja
Panonska Hrvatska i Sjeverna Hrvatska7060
Jadranska Hrvatska6050
Grad Zagreb5545
 • Potpore za savjetovanje u korist MSP-ova i Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima:

50 %

 • Potpore za usavršavanje: 60 %, odnosno 70 % za radnike s invaliditetom ili u nepovoljnom položaju
 • Potpore male vrijednosti – de minimis: 50 %

Grupa B:

 • do 85%

Slobodno nas kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku