Što nas očekuje u 2023. po pitanju ESI fondova?

Iza nas je još jedna u nizu turbulentnih godina..

Iza nas je još jedna u nizu turbulentnih godina po pitanju ekonomske situacije


Iako se nalazimo u godini koja kronološki pripada u financijsku perspektivu 2021. – 2027., možda ste
primijetili kako još nema značajnijih objava natječaja za predmetno razdoblje. Neka vas to ne zabrinjava. Naime, globalna ekonomska situacija (izazvana između ostaloga epidemijom COVID-19,
kao i ratom u Ukrajini) utjecala je na brojne razine, pa tako i Europsku komisiju. Niz mjera namijenjen ublažavanju ekonomske krize i epidemije uzrokovao je usporavanje postupaka podnošenja i odobravanja programa koje države članice podnose Komisiji.


Međutim, s obzirom na to da je Komisija odobrila prijedloge programa koje je podnijela Republika
Hrvatska, možemo očekivati skorašnji porast broja natječaja. Konkretno, Komisija je odobrila
Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. (PULJP) i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP).

Program konkurentnost i kohezija i Integrirani teritorijalni program

Tako je nedavno probijen led jednim od prvih poziva iz financijske perspektive 2021. – 2027.: Poziv
za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu 2022. godine objavilo je ovaj
Poziv, na koji se može prijaviti 22 grada koji su uspostavili svoja urbana područja sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Svrha Poziva nije dodjela bespovratnih sredstava, već se kao rezultat istoga planiraju sklopiti Sporazumi o provedbi ITU mehanizma; temeljem kojih će
pojedinačni gradovi (s kojima se sklopi sporazum) raspisivati natječaje o dodjeli bespovratnih
sredstava u skladu sa strategijom razvoja urbanog područja. Rok za podnošenje prijave je 28. veljače 2023. Nakon ocjene prijava te donošenja Sporazuma o provedbi ITU mehanizma, možemo očekivati brojne pozive na dostavu projektnih prijedloga, koje će objavljivati potpisnici sporazuma u skladu s istim.
Dodatno, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sredinom siječnja je objavilo
indikativne godišnje planove objave natječaja za PKK i ITP, koje možete pronaći na sljedećoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/.

Program Učinkoviti ljudski potencijali

PULJP se odnosi na program kojim se financiraju projekti iz sredstava Europskog socijalnog fonda
plus (ESF+). Europska komisija je uredbom o financijskoj perspektivi 2021. – 2027. izmijenila naziv i
opseg programa u odnosu na prethodne financijske perspektive. Shodno predmetnome, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je u ulozi Upravljačkoga tijela uspostavilo novu web-stranicu na kojoj su dostupni podaci koji se odnose na financiranje iz ESF+:
https://esf.hr/esfplus/. Vodeći se dosadašnjom dinamikom poziva financiranih iz prethodnog fonda te Programom, možemo očekivati nastavak dobro znanih poziva, kao što su Zaželi, Razvoj usluge
osobne asistencije, Pomoćnici u nastavi i sl.

Informacije o svim trenutno otvorenim natječajima možete pronaći na stranici:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/ .

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku