Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja otvorilo je javno savjetovanje za prijedlog Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda pod nazivom „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.

Savjetovanje s javnošću bilo je otvoreno do 26. siječnja 2023. godine. Prijedlog Poziva i dalje je dostupan na aplikaciji e-savjetovanje te mu je moguće pristupiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23145.

Po završetku savjetovanja očekuje se adresiranje komentara javnosti, eventualne dorade Poziva te nakon izvjesnog vremena i objava istoga.

Donosimo kratki pregled osnovnih detalja Poziva, a kako biste već sada mogli započeti pripreme za prijavu.

 • Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije (OIE) korištenjem obnovljivih izvora energije:
  • smanjenje emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu);
 • smanjenje potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera;
 • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.
 • Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prijavitelji u projektnom prijedlogu moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 • Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:
  • Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih (stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%).
  • Izgradnja elektrane na biomasu (stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa).
  • Izgradnja elektrane na bioplin (stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%).
  • Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem 1. i/ili 2. i/ili 3.
  • Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem 1., 2., 3. i 4.
 • Iznos sufinanciranja: 100.000,00 € – 2.000.000,00 €
 • Intenzitet potpore ovisi o području potpore u skladu s Nacionalnom klasifikacijom statističkih regija 2021., a ovisno o vrsti prijavitelja te lokaciji ja kojoj se planira izgradnja, može iznositi do 80% vrijednosti projekta.
 • Predviđeno trajanje projekta za izgradnju fotonaponskih elektrana je najviše 24 mjeseca, a za izgradnju elektrane na biomasu ili elektrane na bioplin najviše 36 mjeseci.

Slobodno nam se obratite ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku