Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF)

Svrha poziva:

Poticanje razvoja strateških projekata za daljnje financiranje bez obzira na financijski instrument bilo da se radi o nacionalnom, glavnom EU, međunarodnom, bilo kojem drugom javnom ili privatnom investitoru ili javno-privatnog partnerstva dostupnog u dunavskoj regiji. Faza razvoja koja se financira ovim natječajem obuhvaća analizu potreba i izazova kojima se bavi glavni projekt, pripremu plana rada za glavni projekt, uspostavu partnerstva kao i analizu mogućih instrumenata financiranja glavnog projekta.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi su projektni prijavitelji s čitavog teritorija Republike Hrvatske, a prema vrsti subjekta mogu biti sljedeći:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
 • Privatne institucije (profitne i neprofitne);
 • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

Programom je obuhvaćeno 14 zemalja, od kojih je 9 država članica EU (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) i 5 država koje nisu članice EU (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu (Černivetska oblast, Ivano-Frankiviska oblast, Zakarpatska oblast, Odessa oblast).

Projektni prijedlozi moraju uključivati najmanje 2, a najviše 5 financijskih partnera iz minimalno 2 zemlje programskog područja.

Prihvatljive aktivnosti:

Projektni prijedlozi moraju biti usklađeni najmanje s jednim od 12 prioritetnih područja (PO).

 • PO 1A. Mobilnost vodenim tokovima
 • PO 1B.  Mobilnost željeznicom-cestom-zrakom
 • PO 2. Obnovljivi izvori energije
 • PO 3. Kultura i turizam
 • PO 4. Kvaliteta vode
 • PO 5. Okolišni rizici
 • PO 6. Bioraznolikost i okoliš, kvaliteta zraka i tla
 • PO 7. Društvo znanja
 • PO 8. Konkurentnost poduzeća
 • PO 9. Ljudi i vještine
 • PO 10. Institucionalni kapaciteti i suradnja
 • PO 11. Sigurnost

Sufinanciranje:

Maksimalan proračun projekta:

 • 50.000 € ako su obuhvaćena samo 3 obavezna rezultata
 • 100.000 € ako su uključene dodatne pripremne aktivnosti, odnosno neobvezni rezultati

Stopa sufinanciranja: 80%

Rok za prijavu:

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga bit će otvoren od 27.11.2023. do 29.3.2024. godine u 14 sati.

Sve dodatne informacije i relevantna dokumentacija otvorenog poziva kao i kontakt podaci programskih tijela dostupni su na web stranici programa: https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/seed-money-facility-call

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku