Prijavi se na Hamag Bicro male zajmove za investicije i obrtna sredstva

Hamag Bicro najavljuje ponovno otvaranje prijava za EFRR Male zajmove za investicije i obrtna sredstva, pružajući podršku mikro, malim i srednjim poduzetnicima u Hrvatskoj. 

Ova financijska sredstva omogućuju poduzetnicima da ostvare svoje poslovne vizije i unaprijede svoje poslovanje.

EFRR Mali zajam za investicije

EFRR Mali zajam za investicije namijenjen je financiranju osnovnih sredstava, kako materijalnih tako i nematerijalnih, te obrtnih sredstava do 30% iznosa zajma. 

S iznosom zajma od 25.000,01 do 100.000 eura, ovaj zajam pruža financijsku potporu poduzetnicima koji žele unaprijediti svoje poslovanje i postići višu razinu rasta svog biznisa.

Ciljana skupina za ovaj zajam uključuje mikro, male i srednje gospodarske subjekte. 

Kamatna stopa je fiksna za cijeli period otplate zajma, s rokom korištenja od 6 mjeseci od isplate zajma i mogućnošću počeka do 1 godine. Dinamika otplate je kvartalna, a kao instrumenti osiguranja koriste se zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja.

EFRR Mali zajam za obrtna sredstva

Za poduzetnike koji su u potrazi za financiranjem obrtnih sredstava, EFRR Mali zajam za obrtna sredstva pruža idealno rješenje. 

Ovaj zajam omogućuje financiranje troškova poput sirovina, troškova zaposlenih, zakupa poslovnog prostora, režijskih troškova i općih troškova. Maksimalni iznos zajma za obrtna sredstva iznosi 30.000 eura, s fiksnom kamatnom stopom za cijeli period otplate.

Poduzetnici koji su mikro ili mali gospodarski subjekti imaju pravo aplicirati za ovaj zajam.

Rok korištenja zajma je 3 mjeseca od isplate, s mogućnošću počeka do 6 mjeseci. Rok otplate je od 1 do 3 godine uključujući poček, a dinamika otplate je kvartalna. Kao i kod zajma za investicije, instrumenti osiguranja ovise o procjeni rizika od strane Hamag Bicro-a.

Kako se prijaviti?

Poduzetnici koji su zainteresirani za EFRR Male zajmove za investicije i obrtna sredstva mogu pronaći detaljne informacije i kriterije prihvatljivosti na web stranici Hamag Bicro-a. Za dodatna pitanja i pomoć u vezi s podnošenjem zahtjeva za Mali zajam za investicije kao i Mali zajam za obrtna sredstva obratite nam se s povjerenjem.

Ovi zajmovi pružaju izvrsnu priliku poduzetnicima da ostvare svoje poslovne ciljeve i potaknu rast svojih poduzeća. Ne propustite priliku za financijsku podršku koja može unaprijediti vaše poslovanje i otvoriti nova vrata uspjeha u kojem ćemo vam biti podrška! 

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku