Potpore za samozapošljavanje i potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Potpore za poslodavce, zaposlenike i tražitelje poslova..

Svake godine Hrvatski zavod za zapošljavanje nudi niz potpora za poslodavce, zaposlenike i tražitelje poslova. Katalog svih dostupnih mjera objavljen je na stranici Zavoda kojoj možete pristupiti i s ove poveznice: https://mjere.hr/katalog-mjera/mjere-aktivnog-zaposljavanja/

Neke od postojećih mjera omogućavaju fizičkim osobama financijsku potporu kako bi sami provodili gospodarske djelatnosti otvaranjem vlastitih poduzeća, širenjem poslovanja, udruživanjem ili dodatnim zapošljavanjem. Dodatna pažnja pridodana je i zelenim i digitalnim djelatnostima za koja postoje i zasebne mjere.
Vjerojatno jedna od najtraženijih mjera je Potpora za samozapošljavanje čija je svrha poticati pojedince na pokretanje poslovanja (kao obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova). Međutim, ovisno o djelatnosti, svrsi potpore te planiranim aktivnostima, iznos potpore može značajno varirati. Donosimo kratki pregled predmetne potpore, a detaljnije informacije su dostupne na stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Cilj: Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Trajanje mjere: 24 mjeseci

Rok za prijavu: 30.09.2023., tj. do utroška raspoloživih sredstava

Visina potpore: Ovisi o djelatnosti koja se planira registrirati, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007). Sljedeći iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima:

 • Skupina – do 15.000,00 EUR Za djelatnosti prema NKD-u: (C) prerađivačka industrija i (F) građevinarstvo
 
 • Skupina – do 10.000,00 EUR Za djelatnosti prema NKD-u: (C) prerađivačka industrija i (J) Informacije i komunikacije
 
 • Skupina – 7.000,00 EUR Za djelatnosti prema NKD-u: (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, (G) trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, (H) Prijevoz i skladištenje, (I) djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, (M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, (Q) djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, (N) administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, (P) obrazovanje, (R) umjetnost, zabava i rekreacija, (S) ostale uslužne djelatnosti

Kriteriji:

 • Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan u kojem je razrađena održiva poslovna ideja.
 • Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, a varijabilni iznos se pravda troškovnikom koji prijavitelj dostavlja uz poslovni plan, a koji je njegov sastavni dio.
 • Ukoliko je prijavitelj imao registriran poslovni subjekt prije više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, može koristiti mjeru samo ako je podmirio sve obveze javnih davanja.

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE – ZELENO/DIGITALNO

Cilj: Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Trajanje mjere: 24 mjeseci

Rok za prijavu: 30.09.2023., tj. do utroška raspoloživih sredstava

Visina potpore: Ovisi o djelatnosti koja se planira registrirati, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007). Sljedeći iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima:

 • Skupina – do 20.000,00 EUR Za djelatnosti prema NKD-u: (C) prerađivačka industrija i (F) građevinarstvo
 
 • Skupina – do 15.000,00 EUR Za djelatnosti prema NKD-u: (C) prerađivačka industrija i (J) Informacije i komunikacije
 
 • Skupina – 10.000,00 EUR Za djelatnosti prema NKD-u: (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, (G) trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, (H) Prijevoz i skladištenje, (I) djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, (M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, (Q) djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, (N) administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, (P) obrazovanje, (R) umjetnost, zabava i rekreacija, (S) ostale uslužne djelatnosti

Poslodavac je dužan utrošiti 3.000,00 EUR od varijabilnog iznosa potpore za troškove koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu.

Kriteriji:

 • Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan u kojem je razrađena održiva poslovna ideja.
 • Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, a varijabilni iznos se pravda troškovnikom koji prijavitelj dostavlja uz poslovni plan, a koji je njegov sastavni dio.
 • Ukoliko je prijavitelj imao registriran poslovni subjekt prije više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, može koristiti mjeru samo ako je podmirio sve obveze javnih davanja.
 • Prijavitelji trebaju udovoljavati kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom, koji je dostupan na sljedećoj vezi: https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/

Ukoliko Vas zanimaju dodatne informacije u vezi ovih ili drugih potpora, iste možete naći na stranicama Zavoda.

Ako ste zainteresirani za prijavu na predmetne mjere no potrebna Vam je podrška pri prijavi, slobodno nas kontaktirajte na adresu e-pošte niže.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku