Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Svrha poziva: Cilj ovog poziva je kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Privatno srednje kapitalizirano poduzeće

Prijavitelji moraju u postupku dodjele dokazati da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje  inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Prijavitelj uključuje sljedeće razrede djelatnosti unutar:

Sektor C, prerađivačka industrija
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića 
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
31 Proizvodnja namještaja

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u 2023. godini.

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Financijska alokacija:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

 • Minimalni iznos potpore: 70.000,00 €
 • Maksimalni iznos potpore: 995.421,06 €

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

 • Minimalni iznos potpore: 265.445,62 €
 • Maksimalni iznos potpore: 4.645.298,29 €

Intenzitet potpore:

Intenzitet potpore ovisit će o veličini poduzeća, lokaciji ulaganja i vrsti ulaganja, a procjenjuje se da će varirati između 35% i 80%. Veća poduzeća i poduzeća u razvijenijim regijama imat će pravo na niži postotak sufinanciranja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice);
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra ili geotermalne energije, postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora toplinskim sunčanim kolektorima, dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline);
 • provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN, br. 123/15, 5/20, 97/21);
 • izrada tehničke dokumentacije;
 • aktivnosti upravljanja projektom;
 • revizija projekta (ako je primjenjivo)

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate dodatnih pitanja ili ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku