Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu

Cilj poziva:

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ove mjere jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20%, korištenje obnovljivih izvora energije; korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20%.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

 • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, 
 • održive uporabe prirodnih resursa, 
 • prijelaza na kružno gospodarstvo, 
 • sprečavanja i kontrole onečišćenja. 


Pokazatelji:

 • Broj poduzeća koja su dobila bespovratna sredstva
 • Ukupno godišnje smanjenje potrošnje primarne energije
 • Ugrađeni dodatni kapaciteti za energiju iz obnovljivih izvora
 • Broj poduzeća koja primaju potporu u bilo kojem obliku
 • Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije
 • Količina smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje emisije CO2
 • Udio sekundarne sirovine (reciklirane ili oporabljene sirovine) kojom se zamjenjuje primarna sirovina korištena u proizvodnom procesu
 • Smanjenje (ušteda) resursa utrošenih u proizvodnji po jedinici proizvoda
 • Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva)
 • Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju štetnih emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Dodatni uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:

 • iz energetski intenzivnih industrija (uključujući ulaganja u okviru ETS postrojenja kojima se investicijom postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007) navedene u tablici niže.
 • s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00%10 u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga, koji uključuju slijedeće razrede djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):
 • Registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u 2023. godini
 • U trenutku podnošenja projektnog prijedloga je registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti 
 • Nije dobio državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta
 • Ne potražuje potporu u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, sektoru ribarstva i akvakulture 
 • Ima najmanje 10 zaposlenih na temelju sati rada u 2023. godini
 • Pozitivan EBITDA za 2023. godinu
 • Poslovni prihodi u godini koja prethodi pozivu (2023.) moraju biti minimalno 50% ukupne vrijednosti projekta
 • Minimalno 15% udjela kapitala i rezervi u pasivi (podaci za 2023.)

Financiranje:


Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 145.000.000,00 eura osiguran je u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Raspoloživa alokacija je indikativno podijeljena na mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća, od čega je 40% sredstava namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60% srednje kapitaliziranim poduzećima.

Iznosi potpora:

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

najniži iznos potpore: 70.000,00 EUR

najviši iznos potpore: 995.000,00  EUR

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

najniži iznos potpore: 265.400,00 EUR

najviši iznos potpore: 4.645.200,00 EUR

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDV-a. Ukupna vrijednost projekta predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova projekta bez PDV-a.

Intenziteti potpora:

Rok prijave: od 15.7.2024. (od 11 h) do 31.1.2025. (do 11 h)


Kako vam u tome može pomoći Goodwill Consulting?

Prijava na Poziv može biti kompleksan i zahtjevan proces. Goodwill Consulting nudi stručnu pomoć u svim fazama prijave, od izrade projektne dokumentacije do praćenja procedure odobravanja.

Uz naše usluge možete biti sigurni da je vaša prijava u skladu sa svim uvjetima i da imate najveće šanse za dobivanje sredstava.

Kontaktirajte nas s povjerenjem kako bismo vam pomogli da na vrijeme pripremite svu natječajnu dokumentaciju!

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku