Ostvarite do 1.300.000 eura za sufinanciranje EU projekata!

Otvoren je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini u 2024. godini!

Ovo je fantastična prilika za lokalne i regionalne jedinice samouprave, pravne osobe u njihovom vlasništvu te ustanove čiji su osnivači te jedinice, kako biste dobili financijsku podršku za svoje projekte.

Koja sredstva su u pitanju?

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izdvojilo je ukupno 20 milijuna eura za ovaj program. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava, a maksimalni iznos po projektu je čak 1 300 000 eura.

Tko se može prijaviti?

Za sudjelovanje u natječaju mogu se prijaviti:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Pravne osobe u isključivom vlasništvu ili suvlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Ustanove čiji su jedini osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Koji su uvjeti sudjelovanja?

Da biste se mogli prijaviti za sredstva, potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

  • Imati sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta u jednom od sljedećih razdoblja:
  • Programsko razdoblje EU-a 2014.-2020. (ako završno izvješće nije odobreno do 31.12.2023.)
  • Programsko razdoblje EU-a 2021.-2027. (ako završno izvješće nije odobreno do dana objave ovog Javnog poziva)
  • Projekti moraju biti u skladu s Programom sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Kako se prijaviti?

Zahtjev za sufinanciranje, sa svom potrebnom dokumentacijom, potrebno je dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije najkasnije do 15. prosinca 2024. godine.

Detaljne upute o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranicama Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/javni-poziv-za-sufinanciranje-provedbe-eu-projekata-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini-u-2024-godini/5589.

Zašto se koristiti uslugama Goodwill Consultinga?

Prijava na Javni poziv može biti kompleksan i zahtjevan proces. Goodwill Consulting nudi stručnu pomoć u svim fazama prijave, od izrade projektne dokumentacije do praćenja procedure odobravanja.

Uz naše usluge možete biti sigurni da je vaša prijava u skladu sa svim uvjetima i da imate najveće šanse za dobivanje sredstava.

Kontaktirajte nas s povjerenjem kako bismo vam pomogli da na vrijeme pripremite svu natječajnu dokumentaciju!

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku