Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI.

Svrha Poziva: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Prihvatljivi prijavitelji: Osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Prihvatljivi partneri: Partnerstvo na projektu je obvezno.

Obvezni partner/-i su redovite/posebne osnovnoškolske/srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove čiji učenici sudjeluju u projektu.

Uz gore navedeno partneri mogu biti i drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Provedbe postupka selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju
  • Provedba programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi
  • Rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika
  • Komunikacija i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Iznos bespovratnih sredstava:

Minimalno: 30.000,00 €

Maksimalno: Maksimalni iznos po projektu određen je uzimajući u obzir udio u ugovorenim bespovratnim sredstvima u prethodnom pozivu te povećanje standardne veličine jediničnog troška, no ne iznosi manje od 36.000,00 €.

Proračun projekta se definira uporabom standardne veličine jediničnog troška u vrijednosti od 711,24 € mjesečno, a uključuje:

– Izravni troškovi osoblja: mjesečna naknada za rad PUN/SKP (trošak plaće sa svim pripadajućim porezima i davanjima na plaću i iz plaće), božićnica i regres kao dio materijalnih prava radnika.

– Ostali prihvatljivi troškovi operacije u obliku paušalnog iznosa od 40% u odnosu na prihvatljive izravne troškove osoblja: troškovi edukacije pomoćnika u nastavi za rad s djecom s poteškoćama, troškovi koordiniranja rada asistenata, realizacija javnog poziva za odabir asistenata, liječnički pregled asistenta, dnevnice, smještaj i drugi troškovi organizacije za PUN/SKP koji prate učenika s teškoćama prilikom izvan-učioničke nastave (na izletima, ekskurzijama u zemlji i inozemstvu, terenskoj nastavi, školi u prirodi); troškovi upravljanja i administracije i troškovi vidljivosti.

Postotak sufinanciranja:

5% – županije koje prema vrijednosti indeksa razvijenosti spadaju u I. i II. skupinu, gradovi koji prema vrijednosti indeksa razvijenosti spadaju u I.- IV. skupinu

10% – županije koje prema vrijednosti indeksa razvijenosti spadaju u III. skupinu, gradovi koji prema vrijednosti indeksa razvijenosti spadaju u V. i VI. Skupinu

15% – županije koje prema vrijednosti indeksa razvijenosti spadaju u IV. skupinu, gradovi koji prema vrijednosti indeksa razvijenosti spadaju u VII. i VIII. skupina

Rok za prijavu: 21.8.2023. – 29.9.2023.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku