Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora ulaganju u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Predmet poziva:

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o  provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mirko, mali i srednji korisnici – poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine:
  • od 10.000€ SO do 250.000€ SO u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća
  • od 15.000€ SO do 250.000€ SO u ostalim sektorima
 • Proizvođačke organizacije i zadruge
 • Veliki korisnici (> 250.000 € SO)
 • Ekološki proizvođači

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljivi troškovi:

 • Opći troškovi – troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa
  • kupnja prava na patente i licence
  • autorska prava
  • robni žigovi
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
 • Materijalni troškovi:
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  • uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za:
   • dezinfekciju osoba/gospodarskih vozila
   • skladištenje i rukovanje hranom za životinje
   • kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih vozila/poljoprivredne mehanizacije
   • skladištenje, hlađenje, čišćenje, ljuštenje, guljenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
  • građenje (isključujući rekonstrukciju) i/ili opremanje:
   • sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
   • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja:
   • opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
   • poljoprivredne mehanizacije
   • gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Iznos bespovratnih sredstava: 15.000 € do 2.000.000,00 €.

Stopa sufinanciranja:

 • 65%
 • do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici
 • do 100% za projekte koji se odnose isključivo na ulaganja u uvođenje biosigurnosnih mjera.

Rok za prijavu: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu bit će otvoren od 22.1.2024. od 12 sati do 22.2.2024. godine do 12 sati.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku