Natječaj za intervenciju 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za intervenciju 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“.

Natječaj u cijelosti možete pročitati na sljedećoj stranici:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-intervenciju-76-01-osiguranje-poljoprivredne-proizvodnje/

Niže donosimo skraćeni pregled uvjeta natječaja.

Svrha Natječaja: Dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja. Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici (fizičke i pravne osobe) koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

 • je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja
 • se proizvodnja kultura iz Priloga III. Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. odvija na poljoprivrednoj površini evidentiranoj u ARKOD sustavu
 • je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i navedena u Prilogu III. Pravilnika
 • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika i to:
  • nepovoljnih klimatskih prilika u skladu s propisima kojima se uređuje područje ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i/ili
  • bolesti životinja navedenih u Prilogu I. Pravilnika, a nalaze se na popisu bolesti utvrđenih od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja
 • gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice ranije navedenih osiguranih rizika
 • pokriva isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
 • je korisnik platio najmanje 30 % premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore
 • je otpisana i ovjerena od strane društva za osiguranje
 • je ugovorena u kalendarskoj godini za koju se podnosi zahtjev za isplatu potpore

Iznos bespovratnih sredstava: Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 EUR

Intenzitet potpore: 70%

Rok za prijavu: 25.9.2023. – 31.12.2023.

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni Natječaj.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku