Još nije kasno za prijavu na poziv „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“

Na stranici fondovieu tijekom prošle godine je objavljen natječaj za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada. Natječaj u cijelosti možete pročitati ovdje: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8.

Niže predstavljamo kratki pregled uvjeta natječaja.

Svrha Poziva:

 1. Izgradnja, nadogradnja i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta.

ILI

 • Izgradnja i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE (obnovljivih izvora energije) u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata  i bioplina,  odnosno biogoriva.
PokazateljJedinica mjereOpis i izvor provjere
Dodatni kapacitet recikliranja otpadaTone/godišnjeIzvori provjere su Završno izvješće o provedbi projekta i Uporabna dozvola. Prijavitelji koji planiraju ulaganja u postrojenja za recikliranje obvezno prikazuju planirane vrijednosti pokazatelja veće od 0 (nula). Prijavitelji koji planiraju ulaganja u postrojenja za proizvodnju OIE prikazuju vrijednost ovog pokazatelja kao 0 (nula).
Smanjena količina biootpada odloženog na odlagalištaTone/godišnjePrijavitelj je u prijedlogu obvezan iskazati projekcije smanjenja količina biootpada koji odlaže, a koje se odnose na prvu punu kalendarsku godinu nakon ishođenja akta ili izmjene postojećeg akta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Izvor provjere je Izvješće nakon provedbe projekta.
Izgrađeno postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpadaBrojIzvori provjere su Završno izvješće o provedbi projekta i Uporabna dozvola. Prijavitelj koji u projektnom prijedlogu planira npr. samo opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada za pokazatelj prikazuje vrijednost pokazatelja kao 1 (jedan).

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće;
 • na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

Potpore se ne mogu dodijeliti djelatnostima iz sektora:

 • ribarstva i akvakulture i/ili
 • sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i/ili
 • sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda i/ili
 • sektoru zatvaranja nekonkurentnih rudnika ugljena.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada (izgradnja, nadogradnja i/ili opremanja postrojenja za recikliranje ili izgradnja i opremanje novih postrojenja za proizvodnju OIE, u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada)
 • Aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji.
 • Usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta. 
 • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Iznos potpore: 132.706,96 € (1.000.000,00 HRK) – 13.270.695,65 € (100.000.000,00 HRK)

Intenzitet potpore:

Kategorija postrojenjaMikro i malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko poduzećeProgram i vrsta potpore
Sva područja osim Grada Zagreba
Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada70%60%50%Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada
Postrojenje za  proizvodnju energije iz OIE80%70%60%Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE
65%55%45%Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja
Područje Grada Zagreba
Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada60%50%40%Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada
Postrojenje za  proizvodnju energije iz OIE70%60%50%Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE
55%45%35%Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja

Rok za prijavu: do 31.10.2023.14:00

Slobodno nas kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku