Javno savjetovanje – razvoj poduzetnika u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja u RH

Ministarstvo poljoprivrede je 4. travnja 2023. godine otvorilo javno savjetovanje za prijedlog Programa dodjele potpore male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 18. travnja 2023. godine, a predmetnome možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23790.

Objava izvješća koja ujedno predstavlja i adresiranje komentara javnosti predviđena je za 21. travnja. Ukoliko će biti potrebno, izvršit će se dorade Programa, a nakon izvjesnog vremena će se javno objaviti mogućnost prijave.

Donosimo kratki pregled osnovnih detalja Programa, a kako biste već sada mogli započeti pripreme za prijavu.

 • Predmet Programa je dodjela potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 3.981.684 eura.
 • Prihvatljivi prijavitelji:
  • Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji (NKD 2007.) registrirani NAJMANJE 2 GODINE od objave natječaja za obavljanje djelatnosti iz područja:
   • C16: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
   • C31: Proizvodnja namještaja
  • Imaju proizvodnju u spomenutom području djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske NAJMANJE 2 GODINE od objave natječaja
  • Preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/primitka u posljednje 2 fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala
  • Ostvaren pozitivan financijski rezultat za 2022. godinu
  • Najmanje 2 zaposlene osobe u prosincu 2022. godine i u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem predaje prijavu na ovaj poziv
  • Nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja
  • Podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi
  • Prijavitelj, njegovi vlasnici, ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.
  • Ovisno o međuodnosu između povezanih poduzeća (u skladu s Uredbom (EU) 1407/2013, čl. 2 st. 2, pravo na prijavu ima samo jedan poduzetnik
  • Pravo na prijavu ima samo jedan poduzetnik, ako je jedna pravna ili fizička osoba osnivač / suosnivač / vlasnik / suvlasnik više poduzetnika
  • Ako više poduzetnika ima proizvodnju na istoj lokaciji i/ili koriste iste proizvodne kapacitete i/ili radnu snagu, pravo na prijavu ima samo jedan poduzetnik
  • Korisnik bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti po Javnom natječaju za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 310-01/22-01/1, URBROJ: 525-10/619-22/3) koji do dana predaje prijave na javni natječaj po ovome Programu nije izvršio svoje ugovorne obveze, korisnik kojemu je utvrđeno nenamjensko korištenje potpore NEMA PRAVO NA PRIJAVU
  • Davatelj ponude / troškovnika ne smije biti povezana osoba s podnositeljem prijave.
 • Potpore se dodjeljuju za sljedeće mjere:
  • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
  • Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
  • Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
  • Sudjelovanje na sajmu ili izložbi

Na javni natječaj smije se podnijeti samo jedna prijava i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljivi trošak unutar te mjere.

 • Iznos sufinanciranja i intenzitet potpore:
Provedbena mjeraIznos potporeIntenzitet potpore
Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja5.000,00 € – 100.000,00 €70 % od prihvatljivog troška
Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt6.000,00 € – 100.000,00 €
Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju3.000,00 € – 27.000,00 €
Sudjelovanje na sajmu ili izložbi3.000,00 € – 40.000,00 €

Potpore po ovome Programu mogu se dodjeljivati najkasnije do 31. prosinca 2023.

Slobodno nam se obratite ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku