Javni pozivi za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti u gospodarenju otpadom

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojoj web stranici objavio Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te Javni poziv za sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom. Predmetni Pozivi su u cijelosti dostupni na mrežnim stranicama Fonda: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367 . Donosimo kratki pregled Poziva, kao i pojašnjenje zašto su isti komplementarni.

Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada odnosi se na nabavu komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Na predmetni Poziv mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom.

Putem Poziva moguće je financirati:

– komunalnu opremu i/ili uređaje za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada); 

– komunalnu opremu i/ili uređaje plaćene putem transakcijskog računa, ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu;

– PDV za predmetnu opremu/uređaje (MODEL B).

Poziv je podijeljen u 2 modela od kojih se jedan odnosi na prijavitelje koji su JLS (MODEL A) i prijavitelje koji su komunalna društva (MODEL B). U oba slučaja je najviši iznos potpore koji je moguće ostvariti 150.000,00 €. Intenzitet potpore ovisi o području na kojemu djeluje prijavitelj:
– do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske.

– do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka.

– do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Javni poziv za sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom odnosi se na provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su JLS te je moguće financirati obrazovne i informativne aktivnosti, točnije troškove koji su potrebni za ostvarenje takvih aktivnosti (trošak vanjskih suradnika za provedbu aktivnosti, njihovog smještaja i putovanja, najam prostora za održavanje radionica, medijske objave, interaktivne aplikacije i multimedijske sadržaje i sl).

Maksimalan iznos potpore je 15.000,00 €, a intenzitet potpore je isti kao i za ranije spomenuti Poziv:
– do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske.

– do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka.

– do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prijavom na oba poziva moguće je ostvariti dodatno sinergijsko djelovanje gdje će se uz nabavu komunalne opreme za odvojeno sakupljanje otpada poticati zajednicu na informiranje, širenje znanja i svijesti o praktičnoj primjeni i važnosti gospodarenja otpadom. Kroz medijske objave, organizaciju edukacija, unaprjeđenje postojeći info točaka ili izradom dodatnih novih interaktivnih rješenja pridodaje se na važnosti, ali i na svijesti o rješenjima za odvojeno sakupljanje otpada te na taj način dodatno potiče pozitivan učinak ostvarenih mjera.

Oba poziva su otvorena do 31.12.2023. godine, no preporučamo da se što prije prijavite dok su predviđena sredstva još na raspolaganju.

Ukoliko vas zanima više o predmetnim, sličnim ili drugačijim pozivima, slobodno nas kontaktirajte.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku