Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje.

Upute za prijavitelje kao i sve ostale detalje vezane za Poziv možete pogledati na linku:

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=211

Predmet Poziva: Dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima zgrada javnog sektora.

Svrha poziva: Razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Tijela državne uprave i druga državna tijela
 • JLP(R)S
 • Pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti

Pod uvjetom da su:

 • vlasnici/suvlasnici parkirališta zgrada javnog sektora na koja se postavljaju punionice, pri čemu su parkirališta zgrada javnog sektora na koja se postavljaju punionice u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika Poziva i/ili suvlasništvu Republike Hrvatske
 • naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi
 • parkirališta na kojima se planira izgradnja punionice kapaciteta za više od 20 parkirališnih mjesta

Postotak sufinanciranja i iznos bespovratnih sredstava:

Postotak sufinanciranja:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do 800,00 € po lokaciji
 • za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon:
  • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška, odnosno do 300,00 € po lokaciji

Prihvatljivi troškovi:

 • izvođenje građevinskih i elektroinstalacijskih radova, što uključuje nabavu i ugradnju punionica s pripadajućim elektroinstalacijskim razvodom te puštanje u pogon
 • izrada glavnog projekta
 • provedba stručnog nadzora

Troškovi nabave i ugradnje punionice su opravdani ako zadovoljavaju propisane Tehničke uvjete koje možete pronaći na linku niže:

https://www.fzoeu.hr/docs/211/Prilog%201.%20Tehni%C4%8Dki%20uvjeti.pdf

Rok za prijavu: do kraja kalendarske godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava

Slobodno nas kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku