Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama.

Upute za prijavitelje kao i sve ostale detalje vezane za Poziv možete pogledati na linku:

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=207

Svrha poziva: Sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama. U kontekstu poziva takvim strojevima se smatraju dehidratori i digestori.

Prihvatljivi prijavitelji: Zdravstvene ustanove (klinički bolnički centri, kliničke bolnice, klinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta) koje su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna, odnosno proračuna JLP(R)S i:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu
  • nemaju poslovne račune u blokadi
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

Iznos bespovratnih sredstava i postotak sufinanciranja:

Maksimalan iznos sufinanciranja: 70.000,00 €

Najviši postotak sufinanciranja:

  • 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za projekte koji se provode na području posebne državne skrbi
  • 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za projekte koji se provode na području druge skupine otoka ili na brdsko-planinskom području
  • 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za projekte koji se provode na ostalim području Republike Hrvatske

Moguća je dostava samo jedne prijave za sufinanciranje nabave uređaja.

Prihvatljivi troškovi: Nabava novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane), konkretno dehidratora i digestora.

Operativni troškovi i troškovi održavanja ne smatraju se prihvatljivim troškom.

Rok za prijavu: najkasnije do kraja kalendarske godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava

Slobodno nas kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku