Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojoj web stranici objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Predmetni Poziv u cijelosti je dostupan na mrežnim stranicama Fonda: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=204.

U nastavku donosimo kratki pregled Poziva.

Predmet poziva:

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i

fluoriranih stakleničkih plinova.

Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog Javnog poziva su kontrolirane tvari

klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani

ugljikovodici (HFC) koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i

dizalicama topline te višestrukim razdvojenim klimatizacijskim sustavima i klimatizacijskim sustavima

s promjenjivim protokom radne tvari minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od

10 tona C0₂ eq u objektima u vlasništvu Republike Hrvatske ili vlasništvu jedinica područne

(regionalne) i lokalne samouprave, odnosno javnih ustanova.

Predmet Javnog poziva je također sufinanciranje zamjene nepokretnih rashladnih sustava za potrebe

očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koji sadrže fluorirane stakleničke plinove

(HFC) ili čije funkcioniranje o njima ovisi s potencijalom globalnog zatopljenja (GWP) jednakim ili

većim od 2500 minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona C0₂ eq. koji su

u vlasništvu trgovačkih društava bilo privatnih ili u vlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne

samouprave.

Prihvatljivi prijavitelji:

1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)

2. tijela državne uprave

3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S

4. trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora

Iznos potpore:

  • za proračunske korisnike: do 110.000,00 € po jednom rashladnom sustavu
  • za trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe –

obrtnike izvan javnog sektora: za uređaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka do 15.000,00 €,

a za uređaje većeg rashladnog učinka do 40.000,00 €

Intenzitet potpore:

  • za proračunske korisnike: 100%
  • za trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe –obrtnike izvan javnog sektora: do 40%

Prijavitelj može u roku za dostavu prijave dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog

rashladnog sustava.

Prihvatljivi troškovi:

  1. Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava sukladno

čl. 5., st. 1., tč. 9. podtočki a) Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

  • Nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
  • Stručni nadzor

Razdoblje provedbe: 16 mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu.

Rok za prijavu: od 1.6.2023. do iskorištenosti predviđenih sredstava za Javni poziv, a najkasnije do

31.12.2023.

Slobodno nas kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku