Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

Upute za prijavitelje kao i sve ostale detalje vezane za Poziv možete pogledati na linku:

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=209

Predmet Poziva: Dodjela sredstava Fonda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi neposrednog sufinanciranja radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja.

Svrha poziva: Cilj Javnog poziva je provedbom mjera prilagodbe definiranih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama.

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje:

 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete Poziva
 • ulažu vlastita sredstva
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • nemaju poslovne račune u blokadi
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

Prijavitelj može dostaviti samo 1 prijavu za sufinanciranje 1 projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.

Iznimno, županije i veliki gradovi mogu 2 prijave od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje 1 projekta provedbe mjere prilagodbe, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.

Iznos bespovratnih sredstava i postotak sufinanciranja:

Postotak sufinanciranja: do 80%

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 350.000,00 €

Prihvatljivi troškovi:

 • razvoj „zelene infrastrukture“ u urbanim i periurbanim područjima:
  • izrada plana (mapiranje) zelene i plave infrastrukture
  • ulaganja u očuvanje i obnovu staništa
  • investicije u jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama:
   • formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora namijenjenih privremenom ili trajnom zadržavanju oborinskih voda
   • u svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima sadnja pojedinačnih i grupa stabala, drvoreda i urbanih šuma, spajanje postojećih zelenih površina šetnicama
   • izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova“) u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na javnim površinama
   • postavljanje ili uređenje (ozelenjivanje) postojećih nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika
   • povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja
   • ozelenjivanje prostora dvorišta škola i dječjih vrtića, domova i sl.
   • izgradnja i ozelenjivanje mreža za pješačenje u gradovima i turističkim mjestima
   • izgradnja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na točkama javnih i masovnih okupljanja, područjima rekreacije i sportskih aktivnosti, plažama i sl.
   • izgradnja, proširenje ili uređenje postojeće biciklističke infrastrukture uz sadnju drvoreda, zbog zasjene uz biciklističke staze
   • sadnja drvoreda i grmlja uz postojeće prometnice i biciklističke staze, osobito na pojasu između prometnice i pješačke/biciklističke staze
   • sadnja stabala i osiguranje sadnog materijala u svrhu davanja doprinosa nacionalnom cilju sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030.
   • održivi sustavi za sakupljanje kišnice za navodnjavanje i/ili spremnici za sakupljanje kišnice te sustavi navodnjavanja zelenih površina
   • urbani i društveni vrtovi
   • vidljivost projekta (obveza postavljanja informacijske ploče sa osnovnim podacima projekta, gdje je to primjenjivo)
 • Projekti razmjene znanja i iskustava u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama:
  • Projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena i pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini
  • Projekti edukacije o klimatskim promjenama u odgojno – obrazovnim ustanovama
 • Trošak nadzora nad izvođenjem radova, ukoliko je primjenjivo.

Rok za prijavu: najkasnije do 31. prosinca 2023. ili do dostizanja iskorištenosti predviđenih sredstava

Slobodno nas kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku