Intervencija 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Predmet poziva:

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici
 • Prerađivačke organizacije
 • Fizičke osobe

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljivi troškovi:

 • Opći troškovi
  • troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • Nematerijalni troškovi
  • kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
 • Materijalni troškovi
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana), bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

Iznos bespovratnih sredstava: od 15.000,00 € do 300.000,00 €

Stopa sufinanciranja:

 • 65%
 • do 80% za ulaganja za mlade poljoprivrednike

Rok:

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu bit će otvoren od 4.3.2024. (od 12h) do 4.4.2024. (do 12h).

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku