Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Srbija 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Prioriteti i specifični ciljevi:

Prioriteti: Specifični ciljevi:
1. Suradnja za pametnije programsko područje 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija
2. Suradnja za zelenije programsko područje otporno na klimatske promjene 2.2. Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti
2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima
3. Suradnja za zdravije i uključivije programsko područje 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice
4. Suradnja na održivijem i društveno inovativnijem turizmu i kulturi 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

Projektna prijava se smije pozvati samo na jedan prioriteti, tj. jedan odgovarajući specifični cilj, čak i ako bi određene pojedinačne aktivnosti mogle spadati pod više od jednog specifičnog cilja

Programska područja:

Hrvatska Srbija
Osječko- baranjska županija Sjeverno Bački okrug
Vukovarsko-srijemska županija, Zapadno Bački okrug
Brodsko-posavska županija Južno Bački okrug
Požeško-slavonska županija Sremski okrug
  Mačvanski okrug

Prihvatljivi prijavitelji: kriteriji prihvatljivosti prijavitelja su kumulativni, kako slijedi:

   

   • Neprofitne pravne osobe/entiteti uspostavljeni u skladu sa zakonom u svrhu javnog interesa ili specifičnu svrhu zadovoljavanja potreba općeg interesa (profitna poduzeća nisu prihvatljiva, niti kao glavni partner niti kao projekti partner osim ako je osnovano i u 100%-tnom vlasništvu države ili JLR(P)S

   • Moraju biti osnovane u skladu s relevantnim nacionalnim pravom zemlje u kojoj su osnovane (RH, RS)

   • Prijavitelji moraju biti registrirani kao pravne osobe/entiteti najmanje 12 mjeseci prije krajnjeg roka za prijavu

   • Privatni partneri (vodeći ili partnerske organizacije) moraju imati kumulativno ukupna godišnja primanja za prethodne 2 završene fiskalne godine najmanje jednaka iznosu traženih sredstava (za tog specifičnog partnera, ne za ukupnu vrijednost projekta)

  Partnerstvo: Partnerstvo se mora sastojati od najmanje 2 partnera iz različitih zemalja (RH i RS). Maksimalan broj partnera je 5, odnosno 4 za Specifični cilj 1.1. uključujući vodećeg partnera.

  Iznos ostvarive potpore i stopa sufinanciranja:

  Prijavitelj (glavni partner) može ostvariti predujam do 25% ukupnog troška projekta.

  Stopa sufinanciranja: do 85%

  Svaki partner mora osigurati 15% sufinanciranja za svoj dio troškova. Svaki partner mora posjedovati proračun od najmanje 10% ukupne vrijednosti projekta.

  Specifični cilj Minimalni iznos potpore Maksimalni iznos potpore
  1.1. (financiraju se samo projekti malih razmjera) 200.000 € 400.000 €
  2.2. 400.000 € 2 mil.  €
  2.4. 400.000 € 2 mil. €
  2.5. 400.000 € 1.5 mil. €
  4.6. 400.000 € 1.5 mil. €

  Prikazani iznosi odnose se na udio bespovratnih sredstva (potrebno uračunati sufinanciranje od 15% od strane prijavitelja i partnera)

  Trajanje projekta:

  Specifični cilj Razdoblje trajanja u mjesecima
  1.1. 12 – 18
  2.2. 18 – 30
  2.4.
  2.5.
  4.6.

  Rok za prijavu: 4.9.2023., 15.00 (CET)

  Slobodno nas kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

  Podijeli:

  Poslednje sa bloga

  Pošaljite nam poruku