73.13. ULAGANJA – POTPORA JAVNOJ INFRASTRUKTURI U RURALNIM PODRUČJIMA – NERAZVRSTANE CESTE

SVRHA POZIVA : Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije pridonijeti će ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta. Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice intervencijom će se financirati projekti različitih područja. Jedno od navedenih je financiranje nerazvrstanih cesta čija je objava planirana za 4. kvartal 2023. godine.

Projekti su prihvatljivi u naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, ovine i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika).

Prihvatljivi prijavitelji jedinice lokalne samouprave javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje)  

Prioritet na razini intervencije imati će ulaganja u nerazvijenija područja, rekonstrukciju postojećih građevina, koja doprinose stvaranju novih radnih mjesta, koja koriste obnovljive izvore energije i koja uvode digitalne tehnologije.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi Prihvatljivi troškovi su građenje – izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta.

VISINA POTPORE: Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR   POSTOTAK SUFINANCIRANJA 80% – 100% – ovisno o razvijenosti područja u kojem se provodi ulaganje   Ukoliko ste zainteresirani za predmetni Poziv i potrebna Vam je pomoć oko prijave ili provedbe obratite nam se s povjerenjem na hello@gwconsulting.hr ili na 095 341 0007.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku