5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“.

Upute za prijavitelje kao i sve ostale detalje vezane za Natječaj možete pogledati na linku:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-10/

Svrha Poziva: Dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Cilj mjere: Obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osigurat će se održivost poljoprivredne proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti:

Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale nakon 1.1.2023. godine:

 1. u slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama
 • korisnik ima potpisan i ovjeren EN-P/PN obrazac, a Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole vrši provjeru podataka u Registru šteta Ministarstva financija – u APIS sustavu uvidom u obrasce EN-1/EN-2/EN-3/EN-4/EN-6.
 • aktivnosti koje se odnose na obnovu višegodišnjeg nasada, višegodišnjeg bilja te nabavu domaćih životinja korisnik nije započeo prije izlaska Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na teren
 • korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda), a po dobivanju ovjerenog EN-P obrasca korisnici se javljaju u nadležnu podružnicu Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koja izlazi na teren
 • ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan zatražiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11 Natječaja.
 • u slučaju šteta od prirodne nepogode na građevinama, mehanizaciji, opremi i/ili poljoprivrednom zemljištu
 • korisnik ima potpisan i ovjeren obrazac ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN- 1, EN-2 i/ili EN-3)
 • korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda)

Prihvatljivi troškovi su:

 1. prihvatljivi opći troškovi
 • troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 • prihvatljivi materijalni troškovi
 • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabava novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabava domaćih životinja
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja
 • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • analiza tla

Intenzitet potpore: 100%

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 2 milijuna eura

Rok za prijavu:  4.9.2023. – 6.11.2023.

Slobodno nas kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na Natječaj.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku